48.7% от всички активни предприятия са с 0 наети лица

31.07.2018 14:07 2724 Коментари: / Добави коментар Редактор: Павлина Гаджева Бизнес

През 2016 г. в България са действали 347 962 активни предприятия, което е с 2.6% повече в сравнение с предходната.

Това съобщават от НСИ от изследване на демографските събития на предприятията в България за 2016 г., проследяващо и динамиката им за петгодишен период.

Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период (2012 - 2016 г.) имат активните предприятия с нула наети лица. През 2016 г. техният брой е 169 625 и съставлява 48.7% от всички активни предприятия.

В следващата група „1 - 4 наети“ попадат 127 187 предприятия, или 36.6% от общия брой за 2016 година.

Най-нисък е делът на предприятията в групата „5 - 9 наети лица“. Средно за периода той е 7.3%, а в групата „10 и повече наети лица“ средно за разглеждания петгодишен период попадат 7.9% от активните предприятия.

Броят на заетите лица в групата „10 и повече наети лица“ съставлява 69.4% от заетите в периода 2012 - 2016 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 7.9% от общия брой активни предприятия.

И обратно - срещу големия брой активни предприятия в групата с нула наети лица - 45.7%, стои малък брой заети лица - 6.5% от общия брой на заетите лица в страната.

От общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката 12.5% са новородени през 2016 година. За последните пет години средногодишно са се раждали 12.2% от броя на активните през периода предприятия.

За периода 2012 - 2016 г. най-висок относителен дял имат новородените предприятия в сектор G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, като средно за петгодишния период този дял е 43.5%.

Същевременно най-нисък е делът на новородените предприятия в сектор B - „Добивна промишленост“ - едва 0.1% средно за периода. Тази тенденция се запазва и през 2016 година.

Като цяло структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през разглеждания петгодишен период. През наблюдавания период от 2012 до 2016 г. най-голям е броят на новородените предприятия, които не са наемали работна ръка.

В групата „0 наети“ през 2016 г. попадат 29 635 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети - 12 291. През същата година новородените предприятия с 10 и повече наети лица са само 558.

От всички родени през 2015 г. предприятия 81.1% оцеляват една година по-късно, като в групата с „10 и повече наети“ този относителен дял е 91.5%. 

Споделете в:

Коментари

Топ новини

Трима младежи крадоха яре в Боримечково
16.07.2019 12:23 32
Трима младежи крадоха яре в Боримечково

Трима тийнейджъри извършили кражба на яре са задържани от служители на участъка в...

Задържаха жена, замесена в телефонни измами в Пещера и Панагюрище
16.07.2019 12:09 564
Задържаха жена, замесена в телефонни измами в Пещера и Панагюрище

Млада жена, участвала в схеми за телефонни измами е задържана от служители на сек...

Автобуси сменят влаковете от Пещера за Пловдив и обратно
16.07.2019 09:50 323
Автобуси сменят влаковете от Пещера за Пловдив и обратно

Автобуси ще изозват желаещите да пътуват с влак по направлението Пещера-Пловдив-П...

ТМ+

Скакалци, мравки и тарантули – храната на бъдещето?
15.07.2019 10:19 109 TM +
Скакалци, мравки и тарантули – храната на бъдещето?

Диетолозите са открили големи количества антиоксиданти и други хранителни веществ...

Белите хора не могат да различават лицата на чернокожите - и обратно
15.07.2019 08:32 80 TM +
Белите хора не могат да различават лицата на чернокожите - и обратно

„Защо ни е трудно да различаваме лицата на представителите на други етничес...

Евростат: Населението на България намаля до 7 милиона души
11.07.2019 15:02 199 Общество
Евростат: Населението на България намаля до 7 милиона души

Населението на България е 7 милиона души към 1 януари 2019 г. и представлява 1,4%...

Евростат: Населението на България намаля до 7 милиона души
11.07.2019 15:02 199 Акценти
Евростат: Населението на България намаля до 7 милиона души

Населението на България е 7 милиона души към 1 януари 2019 г. и представлява 1,4%...