Позиция на Демократична България относно повишаването на Такса битови отпадъци

04.10.2018 10:00 749 Коментари: / Добави коментар Редактор: Павлина Гаджева Пазарджик

Позиция на „Демократична България“ – Пазарджик относно приемането на план-сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 г. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2019 год. в Община Пазарджик.

На сесията на Общински съвет-Пазарджик на 27.09.2018 г. се гласува и прие План- сметката за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 год. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2019 год. в Община Пазарджик

Увеличи се таксата ТБО (данък смет), без да се промени нищо - пропорционално "на калпак". Целта е да плащат с нашите пари все по-високите такси за депониране на смесен отпадък.

Тези повишаващи се такси не са задължителен данък и нямат за цел да натоварват гражданите. Това са наказателни такси с превантивна цел срещу некадърността и бездействието на местните администрации да намаляват отпадъците за депониране (загробване).

Тяхната задача е да принудят местните управници да въведат стратегията Нулеви отпадъци, задължаваща отговарящите да организират разделно събиране при източниците, ремонт и повторна употреба на изхвърлената техника, рециклиране, компостиране и производство на биогаз.

Въвеждането на принципа "Замърсителят плаща" ще доведе до диференциране на таксите - все по-високи за тези, които смесват отпадъците и създават боклук за депониране и ниски или нулеви за тези, които събират разделно и не създават боклук, а само рециклируеми отпадъци.

Типично по бай-ганьовски администрацията на община Пазарджик иска да прехвърли проблемите от болната на здравата глава, като принуди гражданите да плащат големите наказателни такси за некомпетентността и нежеланието за работа на местните управляващи, като ги представя за изискуеми за плащане, които трябва да бъдат покрити от ткасите на гражданите. Но, това въобще не е така! Нито тук, нито в Европейския съюз! Гражданите в европейските държави плащат много ниски или нулеви такси смет, защото събират разделно, рециклират и не депонират почти нищо.

Как ТБО може да бъде намалена и да падне тежестта за фирми и граждани.

10 Стъпки за устойчиво управление на отпадъците. За чист Европейски Пазарджик. Общини за Нулеви отпадъци

Европейската мрежа Нулеви отпадъци (Zero Waste Europe) обединява европейски общини и свързва международни неправителствени организации с местни групи за „Нулеви отпадъци“ с цел постепенно премахване на отпадъците, като начин за подобряване на екологичната и икономическа устойчивост и обществената сплотеност.

Мрежата от европейски общини, стремящи се към Нулеви отпадъци цели да направи по-видими ус пехите на най-добре представящите се общини, но и да подпомага и признава усилията на онези общини, които, макар и с незадоволителни резултати, са твърдо решени да  постоянстват по пътя си към Нулевите отпадъци. Целта на Мрежата Нулеви отпадъци е да приобщи общините като:

Показва посоката и стратегията за постигане на целта „Нулеви отпадъци“. Предоставя примери за най-добри практики, за улесняване на първите стъпки в правилната посока.

За да поеме една община по пътя на Нулевите отпадъци е нужно твърдото и истинско обвързване с целта „Нулеви отпадъци“. Потвърждението на това обвързване са резултатите, постигнати с времето.

Европейската мрежа Нулеви отпадъци изготвя система от десет условия за присъединяване към мрежата от Общини, стремящи се към Нулеви отпадъци.

Според тях Общината:

1. Приема определението за „Нулеви отпадъци“ на Международния съюз за Нулеви отпадъци и поема задължението да прилага принципите за постигане на Нулеви отпадъци.

2. Поема задължението да въведе програми за разделно събиране от домакинствата на вторични суровини и биоотпадъци (включително и хранителни остатъци) до определен краен срок.

3. Взима под внимание всички отпадъци, отделяни на нейна територия, независимо дали са под прекия контрол на общината (вкл. отпадъците, отделяни от административни, търговски и промишлени обекти).

4. Призовава за преосмисляне на проблемни материали, които не подлежат на рециклиране или компостиране.

5. Докладва ежегодно за своя напредък към целите, определени в общинския план за Нулеви отпадъци, с цел да разгласи своите резултати и да сподели своите най-добри практики с други общини и с Mрежата „Нулеви отпадъци“.

6. Внедрява система за плащане според количеството изхвърлени отпадъци или други финансови стимули за жителите, с цел да ги насърчи да разхищават по-малко и да рециклират повече.

7. Създава съвещателна комисия за Нулеви отпадъци, или използва друг процес, включващ всички заинтересовани страни (жители, бизнес, персонал или служители на избираеми длъжности, експерти по Нулеви отпадъци и неправителствени организации) в разработването и привеждането в действие на план или стратегия за Нулеви отпадъци, за да оценява ключовите стъпки, предлага алтернативни решения, или взема други важни решения, свързани с подходите, графика и изпълнението на общинския план за Нулеви отпадъци.

8. Извършва ревизия на материалите, изхвърлени на нейна територия най-малко на всеки пет години, за да оцени съдържанието на остатъчните отпадъци, да очертае стратегии и кампании за постигане на подобрения, да дава обратна връзка на производителите и да си сътрудничи с тях, с цел преосмислянето на материали, продукти и опаковки, които понастоящем трудно или изобщо не се поддават на повторна употреба, рециклиране или компостиране.

9. Противопоставя се на всякакъв вид съоръжения за изгаряне на отпадъци на своя територия. Това включва всички технологии, работещи с температури над 93 градуса по Целзий, и се отнася както за вече изградените („наследени“ съоръжения), така и за съоръжения, които са в процес на планираните или на изграждане. Общностите, в които работят инсталации за изгаряне на отпадъци поемат писмен ангажимент за постепенно извеждане на изгарянето от употреба.

10. Определя количествени цели в средносрочен (10 години) и дългосрочен план (20 години) за намаляване на остатъчните отпадъци.

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ПАЗАРДЖИК

 

Споделете в:

Коментари

Топ новини

Спират част от AM Тракия тази вечер заради тол системата
20.07.2019 10:40 484
Спират част от AM Тракия тази вечер заради тол системата

В продължение на един час тази вечер ще бъде спряно изцяло движението по част от ...

Опашки от автомобили на Капитан Андреево
20.07.2019 10:34 110
Опашки от автомобили на Капитан Андреево

Пик на пътуващите през границата този уикенд. Миналият уикенд е бил един от ...

Повече от 6 часа гасиха пожара в птицефермата.Изгорели са 30 000 кокошки
20.07.2019 09:39 922
Повече от 6 часа гасиха пожара в птицефермата.Изгорели са 30 000 кокошки

Снощи около 23 часа е изгасен пожарът в птицеферма, възникнал на територията на г...

ТМ+

Скакалци, мравки и тарантули – храната на бъдещето?
15.07.2019 10:19 215 TM +
Скакалци, мравки и тарантули – храната на бъдещето?

Диетолозите са открили големи количества антиоксиданти и други хранителни веществ...

Белите хора не могат да различават лицата на чернокожите - и обратно
15.07.2019 08:32 213 TM +
Белите хора не могат да различават лицата на чернокожите - и обратно

„Защо ни е трудно да различаваме лицата на представителите на други етничес...

Евростат: Населението на България намаля до 7 милиона души
11.07.2019 15:02 289 Общество
Евростат: Населението на България намаля до 7 милиона души

Населението на България е 7 милиона души към 1 януари 2019 г. и представлява 1,4%...

Евростат: Населението на България намаля до 7 милиона души
11.07.2019 15:02 289 Акценти
Евростат: Населението на България намаля до 7 милиона души

Населението на България е 7 милиона души към 1 януари 2019 г. и представлява 1,4%...