"Регистрирай се и спечели"

Правила на играта „Регистрирай се и спечели”

 

ТЕЛЕМЕДИА·4 АПРИЛ 2018 Г.

§ 1 Общи правила
1. Играта „Регистрирай се и може да спечелиш награда" (по-късно като "Играта") се организира от Телемедиа ЕООД България с адрес гр. Пазарджик, ул. "Царица Йоана" 29 (наричан оттук нататък "Организатор") и се управлява от "ТЕЛЕМЕДИА ЕООД“ (наричан оттук нататък "Управляващ играта")
2. Детайлите на Играта са част от тези правила и условия (по-късно като "Общи условия").
3. Играта ще се проведе от 4 април до 2 май 2018, включително (по-късно като "Период на Играта")
4. Играта се провежда в сайта telemedia.bg и на официалната страница на ТЕЛЕКАБЕЛ АД във Facebook
5. За да се гарантира правилна организация на играта за избор на победителите, Организаторът ще определи тричленна комисия.
§ 2 Условия и правила на конкурса
1. Включването е свободно за жителите на територията на България, на възраст над 18 години (по-късно като "Участник").
2. Участието в Играта трябва да бъде извършено от и-мейл адрес. Забранено е участие с фалшиви профили или да се взима участие в Конкурса от името на трета страна.
§ 3 Принципи и развитие на Играта
1. Предмет на Играта е да се регистрира в сайта на Управляващият играта.
2. Ще бъдат приети само подадените в срок регистрации.
3. Информация за списъка на участниците, избрани да получат своите награди, ще бъде публикувана във Facebook пост на страниците на ТЕЛЕКАБЕЛ АД в рамките на 3 работни дни след края на Играта (по-късно като "Победители"), като Организаторът си запазва правото да удължи крайния срок за участие по свое усмотрение, но не по-късно от 2 часа преди първоначално обявеното му изтичане.
4. За да получат своите награди, победителите са длъжни да изпратят техните данни и адрес за доставка (име, фамилно име, адрес за кореспонденция, включително пощенски код), както и телефонен номер за връзка, в рамките на 2 календарни дни от публикуването на списъка с Победители на регистрирания от Участника имейл адрес и на официалната страница на ТЕЛЕКАБЕЛ АД във Facebook.
5. С изпращане на личните си данни в съобщение, всеки участник се съгласява с чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с игрите.
6. Личните данни ще бъдат запазени и обработени от Организатора и Управляващия играта. Данните на печелившите се управляват само във връзка с доставянето на наградите. Организаторът и Управляващият играта гарантират, че личните данни няма да бъдат използвани за други цели или да бъдат предоставяни на трети лица.
§ 4 Надзор по време на Играта
1. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира всеки участник или да отстранявани всеки коментар, чиито действия са в противоречие със закона, морала или на сроковете и условията и Facebook разпоредби, по-специално на Участниците, които:
a. не участват лично, а от трето лице;
b. участват в Играта с фалшив имейл;
c. създаде фалшиви профили на социалната мрежа Facebook;
d. изпратят Коментар за участие в Играта, чието съдържание е вулгарно, противоречи на закона или морала, нарушава правата на трети страни, както и ако включва съдържание, което показва или описва ситуации или събития, които биха могли да представляват заплаха за здравето или живота на хора или животни, включително такова, което включва алкохол, тютюневи изделия, или наркотични вещества или елементи, подстрекаващи към употребата на алкохол, тютюневи изделия или наркотични вещества, както и ако съдържат елементи или символи, насърчаващи хазартни дейности;
e. изпратят Коменар за участие в Играта, който представя Промоутъра или Организатора в лоша светлина;
f. изпратят Коментар за участие, който нарушава интелектуалната собственост, имиджа или личните права или каквито и да е други права на трети страни.
g. изпратят Коментар за участие в Играта, който съдържа рекламно съдържание за дружество, различно от дружествата на Промоутъра, включително и по-специално дружества - конкуренти на Промоутъра.
В случай на такива нарушения, участниците ще бъдат изключвани от Конкурса.
§ 5 Наградите
1. Общият брой на наградите в Играта е 3 (три), състоящи се от одеало, брандирано с логото на telemedia.
2. Наградите не могат да се прехвърлят на друго лице и не се предлагат като пари в брой или други алтернативи. Всеки спечелил има право да се откаже от наградата си.
§ 6 Право на интелектуална собственост
1. В случай че Коменарът за участие в Конкурса подлежи на защита на авторскотo право, Участникът гарантира, че е единственият автор и че е притежател на всички авторски и други права на интелектуална собственост по отношение на снимката или видеоклипа в Конкурса, които не са ограничени или обременени по никакъв начин, ако е публикувал снимка или видеоклип, успоредно с текстовия си отговор на Заданието.
2. Участникът гарантира, че има предварително съгласие от хората, ако има такива, чиито образ или изпълнение е включено в Работата за Конкурса и Работата за Конкурса не нарушава по никакъв начин приложимите закони или каквито и да било права или лични интереси на трети страни.
§ 8 Заключителни разпоредби
1. Всеки от участниците в Играта приема Общи условия.
Организаторът на играта не носи отговорност за прекъсвания и други нередности във функционирането на уебсайта на Играта, трудности при достъпа до уебсайта на Конкурса, които могат да бъдат причинени от действия или бездействия на участника или лица, чиито услуги се използват, по-специално интернет доставчици.