19.9 C
Пазарджик
вторник, 23 юли, 2024

Одобрени са 18 проекта за инвестиции в технологии за лесовъдство

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобри 18 проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001 по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014-2020 г.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие” е публикуван Списък с одобрените 18 проекта за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти, чиято обща одобрена безвъзмездна финансова помощ е в размер на 7 372 206.65 лв.

Припомняме, че до последен етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминаха 16 проекта. След приключване на процедурата по обжалване, до последния етап бяха допуснати 20 проекта, които са класирани по критериите за подбор от Условията за кандидатстване. В етапа на разглеждане от кандидатите са оттеглени 2 проекта, така одобрение получиха 18 проекта.

ДФ „Земеделие“ ще изпрати уведомителни писма до одобрените кандидати за предоставяне на документи и сключване на административни договори по подмярка 8.6 от ПРСР 2014-2020.

По подмярка 8.6 се финансират инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти. Чрез финансовата подкрепа на Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР) се цели подобряване на конкурентоспособността и създаването на работни места, в частност в селските райони, като същевременно се гарантира опазването на горите и предоставяне на екосистемни услуги. Друг очакван резултат от прилагане на подмярката е постигане на устойчивото управление на горите чрез извършването на сечи, с цел подобряване състоянието на горите, възобновяване, запазване на генетичните ресурси, добив на дървесина, както и запазване и увеличаване на основните функции на горите.

Предстои сформиране на оценителна комисия, която да разгледа останалите проекти, които са с под 67 точки. Списък с резервните проектни предложения е качен на сайта на ДФЗ.

Източник: ДФ „Земеделие“

Таня Кабурова
Таня Кабурова
Таня Кабурова става част от екипа на Телемедиа отново през 2020г. Занимава се с журналистика от 19 години.

Свързани статии

Последвай ни

27,000Феноветекато
4последователиследвам
1,840абонатиабонирам
spot_img
spot_img

Последни статии