29.9 C
Пазарджик
събота, 15 юни, 2024

ЦИК с решение за представители на формациите при удостоверяването на машините за гласуване

ЦИК определи реда за участие в процеса на удостоверяване на представители на регистрираните за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. партии и коалиции, на инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, и на Българската академия на науките (БАН), както следва:

1. Централната избирателна комисия създава и води входящ регистър на представителите на регистрираните партии и коалиции, на инициативни комитети, регистрирали кандидати, на български неправителствени организации, регистрирали наблюдатели, и на БАН, които ще участват в процеса на удостоверяване по чл. 213а, ал. 2 ИК.

2. Партиите, коалициите, инициативните комитети, българските неправителствени организации, регистрирали наблюдатели, и БАН определят по не повече от трима представители, които да бъдат вписани в регистъра по предходната точка.

3. Централната избирателна комисия регистрира представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, българските неправителствени организации и на БАН въз основа на заявление. Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи съответната партия, коалиция, неправителствена организация или БАН, или от изрично упълномощени от тях лица. Заявлението от инициативен комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В заявлението се посочват и данни за контакт.

4. Срокът за подаване на заявления е до 16 май 2024 г.

5. Централната избирателна комисия предоставя на Министерството на електронното управление (MЕУ), Българския институт по метрология (БИМ) и Българския институт за стандартизация (БИС) информация за регистрираните представители на партии, коалиции, инициативни комитети, български неправителствени организации и БАН.

6. Регистрираните представители имат право да присъстват на отделните етапи в процеса на удостоверяването по чл. 213а, ал. 2 ИК, като им се осигурява достъп до помещенията, в които се извършва удостоверяването, при спазване на реда за достъп.

7. Министърът на електронното управление, съответно председателят на БИМ и председателят на УС на БИС уведомяват своевременно Централната избирателна комисия за всеки етап от процеса по удостоверяване. Централната избирателна комисия уведомява регистрираните представители на партии, коалиции, инициативни комитети, неправителствени организации и БАН, включително по електронната поща на съответната регистрирана за участие партия/коалиция, инициативен комитет или организация.

8. Министърът на електронното управление, председателят на БИМ и председателят на УС на БИС представят пред регистрираните от Централната избирателна комисия представители на партии, коалиции, инициативни комитети, неправителствени организации и БАН предварителен доклад относно всички етапи на процеса на удостоверяването по чл. 213а, ал. 2 ИК, включително относно процеса и активностите по удостоверяване на съответствието и методологията и начина на изпълнение от МЕУ, БИМ и БИС. По време на представянето на присъстващите регистрирани представители се осигурява достъп до предоставените устройства, функционални тестове и оглед на хардуерната им реализация, както и достъп до всички скриптове за изграждане на системен образ и до изходния код. Предоставя се възможност за инсталиране на инструменти за визуализиране и анализ само в помещенията по т. 6.

9. Министерството на електронното управление, Българският институт по метрология и Българският институт по стандартизация представят публичен доклад за удостоверяване на съответствието по чл. 213а ИК и предоставят на ЦИК пълния доклад и протоколите от удостоверяването.

Величка Ачева
Величка Ачева
Величка Ачева е част от екипа на Телемедиа от 1 април 2002 г., след кратко прекъсване се завръща в телевизията през 2019 г. Занимава се с журналистика още от студентските си години.

Свързани статии

Последвай ни

27,000Феноветекато
4последователиследвам
1,840абонатиабонирам
spot_img

Последни статии