Пълната заповед с новите мерки, отново промяна в коридора за възрастните хора в хранителните магазини

25.11.2020 17:43 6404 Коментари: / Добави коментар Редактор: Величка Ачева България
Пълната заповед с новите мерки, отново промяна в коридора за възрастните хора в хранителните магазини

Публикувана бе пълната заповед на здравния министър с новите противоепидемични мерки. С нея се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.:


1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове,
изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие. Решението за преминаване в обучение в
електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при
условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и
училищното образование.


2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни
дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна
и извънучилищна среда за всички възрастови групи.


3. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища. Допуска се
само провеждането на държавните изпити за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването, при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите
съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и
контрол на вътреболничните инфекции.


4. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове,
образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически
и физически лица.


5. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски
центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
6. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия,
семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в
присъствена форма.


7. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия
(кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и
музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост
на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко
1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.


8. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен
характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.


9. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с
тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст, с изключение на
международните спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на
тази заповед. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица
над 18 годишна възраст и международните спортни състезания за лица до 18 годишна възраст
се провеждат без публика.


10. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови
занимания към тях.


11. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по
смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за
дома и офиса.


12. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.


13. Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една
или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и
търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните
заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите,
доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други
доставчици на съобщителни услуги в тях.


14. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с
организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти
в страната.


15. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват
търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и
чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на
клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.


16. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно
движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите
и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.


17. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на
работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа),
където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.


18. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица
под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.


19. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност
в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологични
центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и
клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични
заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на
родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична
помощ.


20. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за
болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната
не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.


21. В изпълнение на т. 3 от Заповед № РД-01-439 от 27.07.2020 г. директорите на
регионалните здравни инспекции предприемат действия и прилагат мерки на лечебните
заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове на територията на
съответната област, като определят задължителен брой легла за лечение на пациенти с
основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 от не по-малко от 20 % от
обявените в съответната регионална здравна инспекция брой легла на всяко лечебно
заведение за болнична помощ и комплексен онкологичен център.


22. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за
социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни
лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените
противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със
заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените
противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за
контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.


23. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат
при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-675 от
25.11.2020 г.


24. Министрите и държавните органи съгласно функционалната си компетентност да
предприемат спешни и незабавни контролни мерки на територията на цялата страна, като
усилията да бъдат насочени към задължително прилагане и спазване на настоящата заповед
и на Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.


25. Министърът на земеделието, храните и горите да възложи на Българска агенция
по безопасност на храните реализирането на проверки в заведенията за хранене и
развлечения, контролирани от агенцията.


26. Министърът на труда и социалната политика да възложи на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ реализирането на проверки на работодатели, относно спазване
на изискванията на настоящата заповед и на Заповед № РД-01-675 от 25.11.2020 г.


27. Областните управители и органите на местно самоуправление и местна администрация, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално 

използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат
необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на
територията на страната, като разпореждат организационни мерки, в случай на
необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни за съответната област.


28. Органите на държавния здравен контрол да продължат реализирането на своите
контролни правомощия, като за резултатите да информират министъра на здравеопазването,
по ред, определен от него

Споделете в:

Коментари

Топ новини

След репортаж на Телемедиа: Настаниха Харалампи в Щърково
16.01.2021 22:09 362
След репортаж на Телемедиа: Настаниха Харалампи в Щърково

В емисията ни на 14 януари ви показахме историята на 51-годишния Харалампи Хаджий...

4 са положителните проби на коронавирус в областта
16.01.2021 18:24 461
4 са положителните проби на коронавирус в областта

РЗИ Пазарджик информира за 4 положителни проби за COVID-19. Едно лице от друга об...

Големите ученици може да се върнат в клас от 31 януари
16.01.2021 15:16 189
Големите ученици може да се върнат в клас от 31 януари

Премиерът Бойко Борисов, министърът на образованието Красимир Вълчев и евродепута...

ТМ+

Какъв е характерът на детето според датата му на раждане
10.01.2021 15:58 767 Общество
Какъв е характерът на детето според датата му на раждане

Искате ли да разберете малко „тайна информация“ за вашето малко слънч...

Над 350 хиляди българи празнуват на Ивановден
07.01.2021 15:42 265 Общество
Над 350 хиляди българи празнуват на Ивановден

Българската православна църква почита днес паметта на св. Йоан Кръстител, който к...

ГЕРБ с 2.4 пункта пред БСП, Слави губи доверие
06.01.2021 14:49 349 Общество
ГЕРБ с 2.4 пункта пред БСП, Слави губи доверие

Ако изборите бяха днес, най-вероятният резултат е шестпартиен парламент с неустой...

Зимен Кръстовден е! Тази нощ небето се отваря, а желанията се сбъдват
05.01.2021 09:43 502 Общество
Зимен Кръстовден е! Тази нощ небето се отваря, а желанията се сбъдват

На 5 януари отбелязваме Попова Коледа (ден преди Богоявление - Йордановден). Праз...