30.9 C
Пазарджик
вторник, 16 юли, 2024

Учениците ще имат възможност да учат чрез преживяване

Ученици ще имат възможност да придобиват нови знания чрез посещения на различни забележителности, музеи, паметници, резервати, исторически комплекси, занаятчийски работилници и др. Образователните пътувания ще се организират от училищата и ще са с продължителност от 2 до 5 дни. Това се предвижда в новата Национална програма на Министерството на образованието и науката „България-образователни маршрути“, която беше представена по време на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование.

Целта на програмата е учениците да придобият знания чрез преживяване извън училището в реална среда. Образователните маршрути могат включват обекти в пет тематични направления – история, география и икономика, биология, биоразнообразиe и екология, изкуства, архитектура и литература и фолклор и занаяти.

Освен посещение на обекти и забележителности програмата дава възможност и за провеждане на срещи с изявени личности по време на образователния маршрут.

По програмата могат да кандидатстват държавни, общински, частни, духовни училища, както и български неделни училища в чужбина, подпомагани от МОН. За първи път се надгражда обучението по български език и литература, история и география на България, организирано в чужбина, чрез извънкласните дейности, свързани със съхраняването на националната идентичност и култура.

Предлагаме новата програма да замени „Отново заедно“, която беше въведена след пандемията от коронавирус, обясни министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов по време на Отрасловия съвет. Проф. Пенов поясни, че предвидените бюджети на програмите все още не са окончателни. По думите му МОН има анализ за това кои Национални програми се изпълняват ефективно, като ще бъдат заявени поне миналогодишните средства за тяхното осъществяване.

Към българските училища в чужбина е насочена другата нова Национална програма, която беше представена по време на Oтрасловия съвет – „Неразказаните истории на българите“. Тя ще даде възможност на учениците да обогатят знанието си за България в архивите чрез изследователска и проучвателна работа за българското културно-историческо наследство и приноса на съвременните българи за цивилизационното развитие на съответната държава, район или населено място зад граница. Участници в дейностите могат да бъдат ученици от българските държавни училища в чужбина, българските неделни училища в чужбина, както и студенти от чуждестранни университети, изучаващи български език, литература и култура.

НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ се радваше на голям интерес от страна на учениците през 2021 г. Тази година се предвижда програмата да се изпълнява отново, като е разработена съвместно с Министерството на отбраната.

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ е преструктурирана, като ще съдържа един модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“. Част от дейностите изпълнявани по нея до момента, ще бъдат включени в новата НП „България – образователни маршрути“.

В НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ се включва нова дейност – Обучение на ученици за безопасно използване на интернет, а в НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ се включва нова тема за продължаваща квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти:. Киберсигурност и безопасен интернет.

В НП „Заедно за всяко дете“ е предложен нов модул „Партньорски модел за включване в образователната система на деца и ученици в риск от отпадане“. Той цели организиране на дейности с ученици в риск, съвместно с техните родители (настойници) в подкрепата на езиковото развитие и по теми, свързани с гражданското, здравното и екологичното образование. Допустими бенефициенти по програмата ще бъдат общините.

В НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ е включен нов модул „Училище без агресия за сигурна училищна среда“. Целта е да бъде създадена сигурна среда и превенция на насилието чрез подкрепа и утвърждаване на училищна култура, основана на взаимно уважение, равно достойнство, справедливост, и насърчаване на информирано и компетентно участие на всички членове на общността. Бенефициенти са държавни, общински и частни училища на територията на Република България от I до XII клас.

Проектите на Национални програми бяха одобрени от Отрасловия съвет. Предстои те да бъдат публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

Източник: МОН

Таня Кабурова
Таня Кабурова
Таня Кабурова става част от екипа на Телемедиа отново през 2020г. Занимава се с журналистика от 19 години.

Свързани статии

Последвай ни

27,000Феноветекато
4последователиследвам
1,840абонатиабонирам
spot_img

Последни статии