Позиция на общинския съветник Евтим Янев

01.08.2020 10:44 1445 Коментари: / Добави коментар Mediabox
Позиция на общинския съветник Евтим Янев

               Днес, когато хората вече над 20 дни са по улиците с призива “ Всички вън “ и с едно от основните искания за прозрачно управление на публичните /събрани от нас / средства , кмета на Община Пазарджик внесе за актуализация бюджета на общината.

                 Нормалният начин за обсъждане и то в Общински съвет на актуализацията е разглеждането преди това на резултата до м. юни по приходи и разходи и проблемите , които е необходимо да бъдат решени с новият бюджет.   

                Понеже това беше изцяло спестено на общинският съвет ,който и не се интересуваше особено от него ще го доведа до знанието на пазарджишката мислеща и смятаща общност.  Информацията за отчета на бюджета на Община Пазарджик е достъпна на сайта на Община Пазарджик – Бюджет и финанси – отчет на бюджета.

                Предлагам цифрите само за местни дейности , защото това са средствата с които Община Пазарджик разполага от собствените си приходи и с тях финансира долупосочените дейности. Държавно делегираните дейности са регламентирани с разходни стандарти и средствата ,постъпили от държавният бюджет за тях се преразпределят веднага към второстепенните разпоредители / училища ,детски градини ,музеи ,читалища , библиотеки , старчески домове ,социални грижи и др. /

                За 2020 г. по актуализиран бюджет , предложен от кмета на Общината , плана на собствените приходи / от данъци ,такси , глоби , услуги , наеми , продажби , концесионни вноски , дарения и др. / са в размер на 33 008 194 лв. Предполага се ,че до средата на годината приходите би трябвало да са поне наполовина – около 16 500 000 лв. и частта от  изравнителната субсидия – 3 631 800 лв. – очакван приход до 30.06.2020 г. – 20 131 000 лв.

                Реалността обаче е следната - отчета на приходите от местни дейности до 30.06.2020 г. е 13 941 701 лв. и като към тях се прибави частта от изравнителната субсидия от държавният бюджет  , приведена до м. юни в размер на 3 631 800 лв. - общо  17 573 501 лв. – с 2 557 499 лв. по-малко. Това са средствата с които разполага Общината до 30.06.2020 г.

 

                Какви са разходите по план и отчет и за какво е посочено в следващата таблица :

 

 Разходи за местни дейности

Дейност

план актуал.

отчет 30.06.

 

За местни дейности и дофинансиране   общо

33008194

18966736

 

В това число за :

 

 

1

Общинска администрация местни дeйности

3648267

1245526

2

Издръжка общински съвет

540000

324129

3

Детски градини дофинансиране

1600000

677457

4

Други дейности за младежта

300000

170955

7

Други дейности по образованието

260000

68671

8

Домашен социален патронаж

770000

366198

9

Клубове на пенсионера

160000

216243

10

Други дейности по соц. осиг. и заетост

243000

189812

11

Канализация и водоснабдяване

115000

15806

12

Осветление на улици и площади

1690000

1014818

13

Изграждане ,ремонт и поддържане ул.

3794000

2411329

14

Други дейности по жил. стр. и благоустр.

845000

508504

15

Озеленяване

885000

800417

16

Чистота

6071000

3343336

17

Управление дейностите по отпадъците

1805925

1487996

18

Спорт за всички

50000

10634

19

Спортни бази за спорт за всички

4300000

3581784

 

в това число за субсидии

          2000000

           1849702

20

Оркестри и ансамбли

1485000

726581

21

Обредни домове и зали

309000

172630

23

Зоопаркове

136000

53450

24

Други дейности по културата

570000

331846

25

Служби по подд. И ремонт на пътищата

310000

124669

26

Други дейности по транспорта

200000

325500

27

Общински пазари и тържища

342000

187255

28

Приюти за безстопанствени животни

0

10974

29

Други дейности по икономиката

765000

356495

30

Разходи за лихви

250000

175891

 

        В предложеният за актуализация план на общината собствените приходи са заложени в размер на 33 008 194 лв.

        Това означава, че общината се надява до края на годината постъпленията в хазната  от средства, събрани от жителите да бъдат 19 066 493 лв. Като се има в предвид, че отчетът на приходите от собствени средства за 2019 г. са били 25 893 000 лв. и отчитайки по-малките приходи до м юни 2020 г. с 1 900 000 лв. очакваният приход в края на 2020 г. би бил около 24 000 000 лв.  Това са реалностите и в рамките на тази прогноза би трябвало да бъдат и разходите на общината. Но днес 30.07.2020 г. Общински съвет Пазарджик одобри разходи за местни дейности  на общината в размер на 33 008 194 лв. към които ако се прибави и изравнителната субсидия за 2020 г. от 6 903 000 лв. стават общо 39 911 194 лв.

         В тези разходи са икономисани средствата за възстановяване на безлихвеният кредит от 2 000 000 лв. – отложен за 2021 г. и 680 000 лв. за вноски по главницата на кредита за плафон А – отложени до началото на 2021 г. , които вече са гласувани от Общински съвет. Не говорим и за просрочените задължения за 2020 г. от 6 016 228 лв. , като за 1 527 000 лв. от тях са заведени дела.

             Финансирането на тези разходи става със собствените приходи на Община Пазарджик – както вече уточнихме прогнозно от 24 000 000 лв. и изравнителната субсидия от Държавният бюджет в размер на 6 903 000 лв. за 2020 г. – общо 30 903 000 лв.  Още оттук недостига е  9 000 000  лв.  Тогава какви са приказките на кмета на Община Пазарджик за неизпълнение в края на годината от 1 или 2 млн. лв.Къде са анализите и разчетите за реалното положение и изхода от проблемите на общината.  Къде е обосновката за важността на отделните дейности и къде да се насочат с предимство намаляващите средства на общината.Или както обича да казва г-н Попов проблем няма и всичко е наред. Но е факт ,че до момента нямаме върнат нито един кредит и просрочените задължения се увеличават ежегодно . Това означава ,че разходите се изпълняват , но приходите не. И за това не е виновен кмета на общината а Общинският съвет , който е гласувал актуализацията. И ако наистина има прокуратура резонен е въпросът към всеки общински съветник как без анализ и обосновка одобри такива разходи.

 Евтим Янев – общински съветник

гр.Пазарджик

Тагове: политика
Споделете в:

Коментари

Топ новини

Карл Люис и папа Франциск със специални подаръци за изложбата Личности и събития в българския спорт
26.09.2023 19:11 169
Карл Люис и папа Франциск със специални подаръци за изложбата Личности и събития в българския спорт

От началото на месец юли в Регионалния исторически музей е подредена изложбата &b...

Започна изграждането на нов склад за автомобилни резервни части в Пазарджик
26.09.2023 18:19 590
Започна изграждането на нов склад за автомобилни резервни части в Пазарджик

Нова търговска инвестиция за милиони левове стартира в Пазарджик. Очаква се в рам...

Вечният пламък на мира гори в Пазарджик
26.09.2023 18:18 355
Вечният пламък на мира гори в Пазарджик

Двамата велики спортисти Карл Люис и Христо Стоичков, заедно с кмета на Пазарджик...

Бизнес

TM+

Xiaomi Education обявява проекта Всеки кадър е история
26.09.2023 16:45 59 Техно
Xiaomi Education обявява проекта Всеки кадър е история

Берлин, Германия, 25 септември 2023 г. - Xiaomi, в партньорство с уважавания ин...

Плодове с малко съдържание на захар
26.09.2023 13:51 141 Общество
Плодове с малко съдържание на захар

Захарта и захарните изделия оказват вредно влияние върху здравето ни, затова е ва...

Хороскоп за 26 септември
26.09.2023 09:45 286 Общество
Хороскоп за 26 септември

Овен - Изпитвате натоварване, което не ви се отразява добре. Не повтаряйте...

Градината на света – посланието на Пазарджик към всички народи
25.09.2023 19:10 1111 Акценти
Градината на света – посланието на Пазарджик към всички народи

112 декара, дървета, храсти и цветя от България, Балканските страни, Европа и цел...