Трябва ли да се сложат камери в детските градини?

15.02.2018 263
Да, това ще подобри отношението на персонала към децата. (48.67%)
48.67
Да, нека има документирано това, което се случва в занималните. (30.8%)
30.8
Не, това може да доведе до злоупотреби с децата. (9.51%)
9.51
Камерите няма нищо да променят. (8.37%)
8.37
Не мога да преценя. (2.66%)
2.66
263 ч. гласували в анкетата