18.9 C
Пазарджик
неделя, 16 юни, 2024

Ежедневно се следят всички язовири в Пазарджишка област

Информация за техническото и експлоатационно състояние на язовирите на територията на област Пазарджик, след извършените проверки и съгласно Заповед на областния управител от 16.02.2018г., беше изнесена на днешното планово заседание на Областния щаб за защита при бедствия.

Заседанието беше ръководено от зам.- областния управител Йордан Кожухаров, доклади представиха комисар Иван Панайотов – директор на РДПБЗН Пазарджик, инж. Онник Гюлян от Регионален отдел към Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ и арх. Николай Колев – Директор на Дирекция в Областна администрация Пазарджик.

Националната електрическа компания чрез Предприятие „Язовири и каскади” стопанисва следните големи язовири: Батак, Белмекен, Чаира, Голям Беглик, Беглика, Тошков чарк, Широка поляна. Техническото и експлоатационно състояние е добро и ежедневно се следят водните обеми в тях.

От изнесените данни за големите язовири е видно известно завишаване на наличните обеми спрямо същия период на 2017 г, но няма критични стойности.

Регулярното изпускане на води се извършва след уведомяване на населените места разположени под язовирните стени и с разрешение на Басейновите дирекции – Източно и Западнобеломорски район и Оперативен център на РДПБЗН Пазарджик.

Напоителни системи – клон Тополница стопанисват язовирите: Тополница, Малка Мътница и Виноградец. Подготвя се актуализация на аварийните планове на язовирите, наличната техника за аварийни ситуации е изправна и аварийните групи имат готовност за реакция при необходимост.

Микроязовирите на територията на областта са общо 85 – една част от тях са общински, други са собственост на земеделски кооперации или частна собственост.

В общините Стрелча, Панагюрище и Пазарджик има най-голямо завишение на процентното запълване на язовирите спрямо 2017 г, но преливниците са изпълнили предназначението си и са осигурили безпрепятствен отток на водите, няма преливане през короните и съответно разрушаване на язовирни стени.

Собствениците и ползвателите на язовири са осигурили резервни обеми, което в съчетание с предприетите действия по почистване на рискови участъци на речни корита и дерета и независимо от значителните количества сняг през зимата, както и падналите дъждове през пролетта, не доведоха до критични ситуации в областта, не се наложи евакуация на жители на населени места и обявяване на бедствено положение.

През 2018г., продължава почистването на речните участъци извън границите на урбанизираните територии. Дейностите са възлагат от областния управител съгласно Закона за водите.

Почистването се извършва от фирмите безвъзмездно, срещу получаване на почистената прораснала, паднала или застрашена от падане дървесина.

През 2017г. е възложено почистване на 13 участъка на територията на общините Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Белово, Брацигово, Стрелча, Лесичово и Сърница.

В края на заседанието бе решено:

– общините да предоставят на вниманието на Областния щаб за защита при бедствия протоколи от извършения оглед на речните корита в границите на урбанизираните територии и актуализиран списък на лицата извършващи наблюдение на водно стопанските обекти;

– Напоителни системи – клон Тополница да представят актуална информация за корекцията на реките, които стопанисва, във връзка с необходимостта от почистване на растителност, наноси и възстановяването на диги.

 

Свързани статии

Последвай ни

27,000Феноветекато
4последователиследвам
1,840абонатиабонирам
spot_img

Последни статии