Над 5400 жители на областта вече са заявили желание за целева помощ за отопление

23.07.2022 10:42 1392 Коментари: / Добави коментар Редактор: Величка Ачева Региони
Над 5400 жители на областта вече са заявили желание за целева помощ за отопление

От 01 юли 2022 г. започна приемът на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г., като до момента подадените заявления в област Пазарджик са 5 431. Най-много са приетите заявления в Дирекция „Социално подпомагане“ – Септември за общините Белово и Септември – 1 502 и Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) – Велинград, която обслужва общините Велинград и Сърница – 1 498. За същия период, през миналата година подадените заявления в област Пазарджик са били 5 103.


Общият размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г. ще е 623,55 лв. и ще се изплаща чрез ДСП по настоящ адрес на лицата и семействата. Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика. За този отоплителен сезон е 104,71 лв. месечно, като с Решение на Министерския съвет № 500 от 19.07.2022 г., на лицата и семействата, на които ще се отпусне помощта, ще се изплатят допълнително и по още 20 лв. месечно или 100 лв. за целия отоплителен сезон.

Заявленията могат да се подават до 31 октомври на място в Дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни, чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт, с квалифициран електронен подпис или по пощата.


За улеснения на гражданите, заявления могат да бъдат подавани и на електронните адреси на ДСП в областта, които са защитени канали за обмен на информация. https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi/


Образецът на заявление-декларация, също е публикуван на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане.

https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti/

Всички дирекции в област Пазарджик ще консултират и приемат заявления - декларации и по населените места извън общинските центрове, в рамките на задължителните си посещения по графици, които са изпратени на кметовете на селата. Така няма да се налага на желаещите да кандидатстват за целева помощ за отопление да посещават лично офисите на Дирекциите „Социално подпомагане“ и да пътуват до общинските центрове.
Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други констатирани обстоятелства.


Безработните лица в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите "Бюро по труда" най-малко 6 месеца преди подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.


Целевата помощ за отопление се отпуска, ако лицата или семействата отговарят на следните допълнителни условия:
- да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
- да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;
- да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея,  която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството;
- да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
- да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години;
- да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години.


Последните две изисквания не се прилагат в случаите, когато в семейството има лице с трайни увреждания и сделката е извършена с цел смяна на жилището с оглед осигуряване на достъпна жизнена среда за лицето с увреждания, както и когато общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период (т. е. 4 500 лв.).

Споделете в:

Коментари

Топ новини

Да бъде музика
08.06.2023 18:18 92
Да бъде музика

Възпитаниците Иванка Кадийска от класа по поп и джаз пеене от СУ“Георги Бре...

Проф. Златимир Коларов говори за тънката повърхност на леда
08.06.2023 17:37 35
Проф. Златимир Коларов говори за тънката повърхност на леда

В галерия „Никола Манев“ в Пазарджик писателят в бяла престилка проф....

Ден на таланта събра повече от 300 деца на сцената в Драгиново
08.06.2023 16:46 133
Ден на таланта събра повече от 300 деца на сцената в Драгиново

За трета поредна година в с. Драгиново се проведе Регионалния детски фестивал &bd...

"ДОБЪР ЖЕСТ" на LG в Пловдив
01.06.2023 20:40 552 Бизнес

ТМ+

Проф. Златимир Коларов говори за тънката повърхност на леда
08.06.2023 17:37 35 Култура
Проф. Златимир Коларов говори за тънката повърхност на леда

В галерия „Никола Манев“ в Пазарджик писателят в бяла престилка проф....

НОВИЯТ LG МОНИТОР ЗА ДИАГНОСТИКА С IPS BLACK ОСИГУРЯВА ИЗПИТАНО КАЧЕСТВО НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО
08.06.2023 12:01 116 Техно
НОВИЯТ LG МОНИТОР ЗА ДИАГНОСТИКА С IPS BLACK ОСИГУРЯВА ИЗПИТАНО КАЧЕСТВО НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО

Първият диагностичен монитор на компанията с IPS Black технология, разполага с 8...

Любовни запознанства за Лъвовете, пари за Скорпионите
08.06.2023 08:36 306 Общество
Любовни запознанства за Лъвовете, пари за Скорпионите

Овен Четвъртък е доста разнообразен ден като възможности и позволява действия ...

Откриха връзка между кръвното и съня
07.06.2023 10:24 844 Общество
Откриха връзка между кръвното и съня

Учени от Харвардското медицинско училище са установили наличието на връзка между ...