8.9 C
Пазарджик
петък, 1 март, 2024

По-скъпи тролейбусни билети в Пазарджик иска кметът Тодор Попов

Повишаване с 20 стотинки на тролейбусните билетите ще предложи Тодор Попов на редовната сесия на Общинския съвет Пазардджик в четвъртък, 27 септември.

Абонаментните карти също да бъдат повишени, ще гласуват общинските съветници по предложение на кмета.

Като причини за исканото поскъпване са: намаленият брой пътници, инвестициите в контактната мрежа, цената на ел.енергията и по-високите заплати.

В изнесената в сайта на Общински съвет Пазарджик справка е посочено, че загубата от 1 пътуване през 2017 г. е 18 стотинки.

Към 31.12.2017 г. автопаркът на дружество „Тролейбусен транспорт“ се състои от 10 бр. тролейбусни мотриси, 8 бр. от които са закупени през 2013 г.

Дължината на изградената въздушна контактна мрежа е 13.2 км, за поддръжката на която дружеството разполага с 3 специализирани автомобила – автовишки, е описано в документа.

Две токоизправителни станции – ТИС1 и ТИС2, захранват контактната мрежа.

Годишният пробег на тролейбусните мотриси е 379 хил. км. Заетият персонал в дружеството към 31.12.2017 г. е 79 души

През 2013 г. дружеството е инвестирало 3 626 хил. лв. в дълготрайни активи – земя – 800 хил. лв., машини и съоръжения – за 17 хил.лв., транспортни средства (8 бр. тролейбуси) – за 2 797 хил. лв., стопански инвентар – за 10 хил. лв., компютри и апаратура – за 2 хил.лв.

През 2014 г. също са направени значителни разходи и инвестиции в обновяването на производствените сгради, съоръжения и оборудване. Придобитите активи през 2014г. са за 1 066 хил. лв. в сгради, съоръжения, оборудване и стопански инвентар (Автогара Пазарджик).

През 2015 г. придобитите активи са за 291 хил. лв. в т.ч.: машини – 92 хил. лв., транспортни средства – 59 хил. лв., стопански инвентар -1 хил. лв., съоръжения – 127 хил. лв., компютри и други активи -12 хил. лв.

Направените инвестиции за близо 5 мил. лв. в рамките на 3 години увеличиха разходите за амортизации с 95.5%, или от 172 хил. лв. за 2013 г., за 2017 г. те са 336 хил. лв.

Разходът за ел. енергия за 2017 г. е 6.95 % от общите разходи на Дружеството. При потребление от 683 хил. квч. за 105 хил. лв., или 0,15 лв./квч. през 2013 г., потреблението за 2017 г. е 601 хил. квч. за 110 хил. лв. или 0.18 лв./квч., или близо 22 % увеличение на цената на ел. енергията.

От началото на 2015г. до днес минималната работна заплата се е увеличила с 30 % – от 360 лв. в началото на 2015 г. до 510 лв. в началото на 2018 г. При персонал от 79 души, сумата за възнаграждения в предприятието, което е и едно от основните разходни пера, бележи значителен ръст.

Разходите за заплати и осигуровки на дружеството са в размер на 891 хиляди лева годишно и заемат 56.32 % от общите разходи на фирмата, а само за последните две години, разходите за заплати са се увеличили със 101 хил. лв.

Друг важен фактор, определящ финансовото състояние на Дружеството, е ограничената транспортна схема в рамките на изградената тролейбусна мрежа, която е с дължина 13.20 км, посочва документът в сайта на Общински съвет.

Също така дружеството търпи загуби от нерентабилни линии, които за 2017 г. са 3 на брой, от общо 6-те линии, възложени по договор с Община Пазарджик. По тези линии са превозени средно по 5-ма пътници на курс, за сравнение с рентабилните линии, които превозват от 21 до 33 пътници на курс. Това, в съчетание с тенденциите към намаляване числеността на населението и съответно пътникопотока, води до значителни загуби за предприятието.

Приходите за билети през 2013 г. са 477 хил. лв. (716 317 бр. билета), през 2017 г. са 379 хил. лв. (568 664 бр. билети) или с 98 хил. лв. (147 653 бр.билети) по-малко.

Паралелно с това трябва да се отбележи, че субсидирането за превоз на пътници по нерентабилните линии във вътрешноградския транспорт е силно редуцирано. За сравнение, за 2013 г. сумата, изплатена на дружеството от държавния бюджет е 123 хил.лв., а за 2017 г. е 114 хил. лв.

Посочено е, че въпреки силно намаления пътникопоток, дружеството е успяло до този момент да запази цената на билета за градски транспорт, съгласно договора за обществен превоз на пътници, в размер на 0,67 лв. или 0,80 лв. с ДДС.

Увеличение има и при цената на ел. енергията, при потребление от 683 хил. квч. за 105 хил. лв., или 0,15 лв./квч. през 2013 г., потреблението за 2017 г. е 601 хил. квч. за 110 хил. лв. или 0.18лв./квч., или близо 22% увеличение на цената на ел. енергията. Разходът за ел. енергия за 2017 г. е 6.95% от общите разходи на Дружеството.

Трябва да отбележим, че през последните три години минималната работна заплата (МРЗ) бележи чувствителен растеж. От началото на 2015-та година до днес МРЗ се е увеличила с 30 % – от 360 лв. в началото на 2015 г. до 510 лв. в началото на 2018 г. При персонал от 79 души, сумата за възнаграждения в предприятието, което е и едно от основните разходни пера, бележи значителен ръст.

Разходите за заплати и осигуровки на дружеството са в размер на 891 хиляди лева годишно и заемат 56.32 % от общите разходи на фирмата, а само за последните две години, разходите за заплати са се увеличили със 101 хил. лв.

Пътувания 2013 г. – 3 218 хил. бр.; Пътувания 2014 г. – 3 145 хил. бр.;
Пътувания 2015 г. – 3 008 хил. бр.; Пътувания 2016 г. – 2 951 хил. бр.;
Пътувания 2017 г. – 2 900 хил. бр.
Финансов резултат от 2013 г./2017 г.

По-скъпи тролейбусни билети в Пазарджик иска кметът Тодор Попов

По тези причини и икономически анализ за периода от 2013 до 2018 година, кметът Попов предлага корекция в цената на билета за градски транспорт в размер на 0,20 лв., т.е цената да стане 0,833 лв. при 1,00 лв. с ДДС.

Цените на абонаментните карти с включен ДДС ще станат съответно:  

По-скъпи тролейбусни билети в Пазарджик иска кметът Тодор Попов

Източник: ОбС Пазарджик

Свързани статии

Последвай ни

27,000Феноветекато
4последователиследвам
1,840абонатиабонирам
spot_img

Последни статии