В Пещера проведоха встъпителна пресконференция за представяне на проект

19.10.2021 15:29 2472 Коментари: / Добави коментар Редактор: Таня Кабурова Пещера
В Пещера проведоха встъпителна пресконференция за представяне на проект

На 18.10.2021г. в заседателната зала на Община Пещера се проведе встъпителна пресконференция за представяне на проект BG05M9OP001-6.002-0049 „Патронажна грижа + в община Пещера”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“

Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

С изпълнение на Направление 1: Дейност „Патронажна грижа“ се продължава модела за патронажни грижи в общината за възрастни хора и лица с увреждания, други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи, чрез предоставяне на качествени мобилни, интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Лицата, на които ще бъде предоставена услугата за периода на проекта са минимум 43.

Предоставянето на услугите се осъществява на база на идентифицирани нужди и специфични потребности на целевата група. Заявяването на доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, както и услуги, осигуряващи социални условия на потребителите и предоставянето на здравни услуги се извършва на предварително обявен телефон в обособен диспечерски център.

Освен достъп до почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, на потребителите се предоставя психологическа подкрепа и консултиране в съответствие със спецификата на потребности им и техните семейства.

В резултат на изпълнението на дейността се подобрява качеството на живот на целевата група, като са създадени условия и е осигурена подкрепа, насочени към ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични потребности.

Направление 2: Дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ включва предприемане на мерките по превенция от заразяване с COVID-19 и оказване на подкрепа на социалните услуги, делегирани от държавата дейности – Дневен център за деца и младежи без увреждания,

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие. За целта е осигурена трудова заетост на 8 хигиениста за 12 месеца.

Създаден е ефективен и работещ механизъм за подсигуряване на базисните потребности и запазване достъпа до социални услуги на уязвими лица, като са въведени мерки по опазване здравето, както на ползвателите на социалните услуги, така и на служителите, които ги предоставят.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проекта е в размер на 209 999.18 лева, а планирания край за изпълнение на дейностите -17.04.2022г.

Споделете в:

Коментари

Топ новини

Два басейна за тренировки има вече в Плувен комплекс „Балона“
30.06.2022 17:59 800
Два басейна за тренировки има вече в Плувен комплекс „Балона“

В началото на месец септември миналата година бяха възобновени тренировките по пл...

Графа открива 49-те Велинградски празници на културата
30.06.2022 17:27 144
Графа открива 49-те Велинградски празници на културата

Тази събота стартира 49-тото издание на Велинградските празници на културата. И т...

Признание за 18 спортисти
30.06.2022 17:19 614
Признание за 18 спортисти

Ежемесечно по програмата „Граждански импулс“ на община Пазарджик се н...

ТМ+

Днес да почерпят Петър и Павел
29.06.2022 09:09 201 Общество
Днес да почерпят Петър и Павел

Денят на светите равноапостоли Петър и Павел е почитан празник от българите. В на...

60 години Ансамбъл Пазарджик
27.06.2022 15:40 716 Култура
60 години Ансамбъл Пазарджик

С грандиозен концерт Ансамбъл Пазарджик отбеляза своя 60-годишен юбилей. На сцена...

Instagram подготвя революционни промени
25.06.2022 18:15 279 Техно
Instagram подготвя революционни промени

Услугата за споделяне на снимки Instagram съобщи, че тества нови възможности за п...

Таня Димитрова: Чудесия ще бъде част от най-голямото събитие на годината
25.06.2022 13:15 916 Общество
Таня Димитрова: Чудесия ще бъде част от най-голямото събитие на годината

Различни в живота, но обединени от любовта към България. Това мото събира за първ...