Таг “военноинвалиди

Още 5756 лв. за рехабилитация на военноинвалиди и военнопострадали

Правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 5765 лв. по бюджета на дъ...

10.12.2017 1418