Регионите отблизо

11.10.2019 42

Регионите отблизо - 11.10.2019

Предаване за регионите, за хората и техните проблеми, за природата, туризма, за културата, историята, политиката, управлението и обществения живот в различните населени места, за тяхното настояще и бъдеще.

Водещ: Ангел Узунов

Излъчва се: петък - 20:00 часа

Повторения: събота- 12:00, събота- 19 часа, неделя - 17:00 часа, неделя-22.00часа.