18.9 C
Пазарджик
вторник, 16 юли, 2024

Xiaomi представя Стратегия за климата в подкрепа на глобалните нетни нулеви емисии на парникови газове

Компанията за потребителска електроника цели 98% намаляване на емисиите на парникови газове (GHG)³ до 2040 г. от основните си оперативни сегменти

Пекин, КИТАЙ, 26 април 2023 г. — Xiaomi Corporation („Xiaomi“), компанията за потребителска електроника и интелигентно производство на смартфони и интелигентен хардуер, свързани с платформа „Интернет на нещата“ („IoT“), днес обяви план за значително ограничаване на емисиите на парникови газове (ПГ), наречена „Философия за нулеви въглеродни емисии“. Xiaomi ще постигне по-ниски въглеродни емисии чрез изследване и разработване на чисти технологии, разширяване на техниките за управление на електронни отпадъци и прилагане на екологични действия и логистика.

Стратегия за климата и Философия за нулеви въглеродни емисии

Мисията на Xiaomi е да позволи на всеки по света да се радва на по-добър живот чрез иновативна технология. Като част от тази мисия, компанията вярва, че носи отговорността да помогне за предотвратяване на изменението на климата чрез технологични иновации и оперативна ефективност. Компанията е решена да изпълни своята роля, за да ускори глобалния преход към икономика с нулеви нетни емисии, като внесе съобразени с климата елементи в процеса от проектиране до доставка на своите най-добри продукти.

Целта на Философията за нулеви въглеродни емисии на Xiaomi е да подобри ефикасността и достъпността на своите продукти, като същевременно намали въглеродния им отпечатък. Xiaomi ще продължи да увеличава използването на нисковъглеродни технологии, за да създаде положително въздействие върху климата и да насърчи по-зелен начин на живот и нисковъглеродно общество.

Цели за намаляване на емисиите на парникови газове

Xiaomi предприема поетапен подход за разработване и прилагане на своите планове за действие за намаляване на емисиите на парникови газове.
Xiaomi постави първата си цел за намаляване на емисиите на парникови газове през 2021 г., която имаше за цел да намали емисиите на глава от населението от собствения си кампус с 4,5% до 2026 г. в сравнение с базовата линия за 2020 г. Към 31 декември 2022 г. компанията постигна 21,12% намаление на емисиите на парникови газове на глава от населението спрямо базовата си година.

За да подкрепи глобалния стремеж за достигане на нетна нула до 2050¹, компанията се ангажира да намали своите емисии на парникови газове от Обхват 1 и Обхват 2²:

• Не по-късно от 2030 г. да намали емисиите на парникови газове³ от своите основни оперативни сегменти⁴ с най-малко 70% от нивото на базовата година⁵;

• Не по-късно от 2040 г. да намали емисиите на парникови газове от своите основни оперативни сегменти с най-малко 98% от нивото на базовата година, като има предварителни условия за постигане на нетни нулеви емисии⁶;

• Приоритизиране на използването на нисковъглеродни технологии, дългосрочни споразумения за закупуване на зелена енергия и производство на възобновяема енергия на място за намаляване на емисиите на парникови газове през целия целеви период;

• Насърчаване на ключови доставчици да установят цели за използване на възобновяема енергия и намаляване на емисиите на парникови газове, които са сравними или по-амбициозни от тези на Xiaomi за осигуряване на непрекъснато намаляване.

Намаляване на отпечатъка върху околната среда чрез научноизследователска и развойна дейност и кръгова икономика

Отпечатъците върху околната среда са намалени по различни начини, от които са избрани четири области, които да бъдат илюстрирани в детайли: Научноизследователска и развойна дейност (R&D) на чисти технологии, надстройки на продукти и кръгова икономика и управление на електронните отпадъци.

Научноизследователска и развойна дейност на чисти технологии и подобрения на продуктите

През 2022 г. Xiaomi инвестира повече от 50% от общите си разходи за НИРД в НИРД за чисти технологии. Същата година прилагането на патенти и продукти, свързани с чисти технологии, донесе 59,7% от приходите. Компанията постигна значителен напредък в тази област и ето няколко примера:

5G и технология за енергоспестяващо предаване на сигнал: Чрез 5G енергоспестяващи технологии като самоадаптивна широколентова връзка и технология за оптимизиране на енергията, Xiaomi повиши енергоспестяващата ефективност на своите смартфони. Усъвършенстваните WLAN чипове, в комбинация с WLAN мониторинг на мощността и технология за динамично предаване, намалиха консумацията на енергия на своите смартфони с приблизително 30% в сравнение с предишното поколение.

Енергийно ефективна технология на дисплея: Чрез преминаване към тъмен режим, който превръща фона на смартфона в черен, консумацията на енергия на дисплея може да бъде намалена с до 70% при използване на специфични приложения.

Технология за зареждане: През 2022 г. повече от 100 милиона смарт устройства и терминали са използвали технологиите за бързо зареждане на Xiaomi, което е спестило близо 57 милиона kWh потребление на енергия и 24 852 тона емисии на CO2 в сравнение с конвенционалната технология за бързо зареждане.

Екологично опаковане: Xiaomi промени опаковките си за своите продукти от екосистемата от извити към плоски картонени кутии и премахна пластмасовите дръжки. Чрез това надграждане компанията намали използването на хартиени опаковки средно с 0,3 m² и премахна около 80 g пластмаса на продукт.

Кръгова икономика и управление на електронните отпадъци

Рециклиране и изхвърляне: През 2022 г. Xiaomi рециклира приблизително 4500 тона електронни отпадъци, включително смартфони. От 2022 до 2026 г. компанията се е ангажирала да рециклира 38 000 тона електронни отпадъци и да използва 5 000 тона рециклиран материал в своите продукти.

Xiaomi продължава да разширява своята Trade-In програма чрез увеличаване на видовете рециклируеми продукти и покритието на услугите за рециклиране. Тя събира артикули в магазина, по пощата и от дома на потребителя, за да го насърчи да рециклира продуктите си. Миналата година компанията стартира програмата Trade-In на официалния си сайт на някои европейски пазара. Освен това, тя работи с квалифицирани трети страни за изхвърляне на отпадъци, генерирани по време на процеса на ремонт на електронни продукти и компоненти.

Обновяване и повторна употреба: Компанията се ангажира да насърчава развитието на кръгова икономика чрез обновяване на използвани продукти. През 2022 г. нейната фабрика обнови приблизително 94 000 смартфона, 5 600 електрически скутера и 6 200 смарт телевизора, всички от които бяха продадени като сертифицирани обновени продукти.

Подобряване на издръжливостта: Xiaomi взема предвид издръжливостта на материала, когато избира материали за своите продукти. Компанията е разработила устойчиви на износване керамични материали и материали от синтетична силиконова кожа, използвани в много от смартфоните. Установила е стандарти за изпитване за прахоустойчивост, водоустойчивост и устойчивост на падане, които надхвърлят международните стандарти. През 2022 г. Xiaomi пусна дълготрайна батерия с възможности за пълно зареждане и разреждане, която има 25% по-дълъг живот от предишните версии.

За повече информация относно стратегията и изпълнението на Xiaomi за климата, както и инициативи в областта на социалната сфера и управлението, моля, вижте 5-ия доклад за Околната среда, социалните въпроси и управлението (ESG), публикуван от Xiaomi.

 

Забележка:

¹ Дългосрочна цел на Парижкото споразумение.

² Емисиите на парникови газове на Xiaomi включват главно въглероден диоксид (CO2), метан (CH4), азотен оксид (N2O) и флуоровъглеводороди (HFC). Общите емисии на ПГ се отчитат като еквивалент на въглероден диоксид. Той изчислява емисиите на парникови газове от съоръжения и операции, притежавани от Xiaomi, както и тези от веригата на стойността на Xiaomi нагоре и надолу по веригата. Подробностите за неговия обхват на емисиите на ПГ включват:

1) Преки емисии на парникови газове (Oбхват 1): парникови газове, генерирани директно от използването на природен газ и бензин за операции и неорганизирани емисии от хладилни инсталации, оборудване за гасене на пожари и неорганизирани емисии на парникови газове от процеса на пречистване на отпадъчни води.

2) Непреки емисии на ПГ (Обхват 2): Емисии на ПГ, генерирани от консумирана електроенергия и консумирана топлинна енергия за операции.

³ Емисии на ПГ: Отнася се за емисиите на ПГ на компанията (абсолютна стойност), изчислени в съответствие със стандарти като Протокол за ПГ и стандарт ISO 14064.

⁴ Основни оперативни сегменти: смартфони, IoT и Lifestyle продукти, интернет услуги и други (същия обхват като оперативните сегменти, посочени в годишния отчет за 2022 г.).

⁵ Базова година: 2021 г.

⁶ Нетни нулеви емисии: Отнася се до дефиницията и Указанията на ISO за нетни нулеви емисии (IWA 42:2022) за нетни нулеви емисии, от които остатъчните емисии на парникови газове през целевата година са в съответствие с научно обоснованите пътища за ограничаване глобално затопляне с 1,5°C.

Елена Ламбрева
Елена Ламбрева
Елена Ламбрева става част от екипа на Телемедиа през 2013 година. Занимава се с журналистика повече от 10 години.

Свързани статии

Последвай ни

27,000Феноветекато
4последователиследвам
1,840абонатиабонирам
spot_img

Последни статии