Политика за личните данни

Телемедиа се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Използвайки сайта, независимо дали само го посещавате или се регистрирате в него (чрез персонален компютър, от мобилно устройство или по друг начин), Вие декларирате, че сте прочели, разбирате съдържанието и се съгласявате с Общи условия и Политиката за защита на личните данни на Телемедиа.

Ако не сте съгласни с Общи условия и Политика за защита на личните данни на Телемедиа, моля не използвайте сайта telemedia.bg.

Когато използвате услугите на Телемедиа, Вие ни поверявате Ваша лична информация.

1. Какви данни събира и съхранява Телемедиа

Информация, предоставена от потребителите – имейл и потребителско име, при желание от тяхна страна да коментират под статиите.

Информация, която събираме за потребителите автоматично – При всяко посещение на сайта се активира софтуер на Google Analytics, който събира и обработва информация за местоположение и друга техническа информация за посещението. Събраната информация включва Интернет протокол (IP) адрес, използван за свързване на Вашия компютър към интернет, „кликанията“ към, върху и от нашия сайт (включително дата и час). Google Analytics използва свои технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат да дадат на Google информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. Подробна информация как Google Analytics използва тeзи данни вижте на страницата „Как Google използва данните от сайтове или приложения, които ползват услугите на Google“. За да следите промените и актуализациите на начина, по който Google Analytics ползва събраната информация посещавайте периодично страницата на Google.

2. Как Телемедиа защитава Вашите данни

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитен и проверен сървър. В случай че сте си направили регистрация, паролата за достъп се криптира и Вие носите отговорност за запазването на паролата в тайна. Ние Ви съветваме да не споделяте паролата с никого.

Ние прилагаме строги процедури и защитни мерки, за да предотвратим неоторизиран достъп до Вашата лична информация и данни.

3. Разкриване на личните данни

Телемедиа се ангажира да не прехвърля, безвъзмездно или срещу възнаграждение, както и да разрешава на никого извън сайта, достъп до или използване на Вашата лична информация.

Вие давате съгласието си Вашите до личните ви данни достъп да имат партньори, доставчици и подизпълнители на сайта, с цел изпълнение на сключени договори за поддръжка на сайта и осигуряване на информационната сигурност, по които Телемедиа е страна.

Вие давате съгласието си някои от Вашите лични данни да бъдат предоставяни на доставчици на услуги, които подобряват и оптимизират сайта.

По силата на сключените с нас договори нашите партньори, доставчици и подизпълнители нямат право да използват, продават, променят или разпространяват информацията, до която имат достъп, освен за прякото изпълнение на услугите, за които са сключени договорите.

Телемедиа може да разкрива данните и информацията Ви, когато това е предвидено от закона.

Телемедиа може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики.

При възникване на необходимост от провеждане на директни имейл маркетинг кампании, Телемедиа ще поиска изричното Ви съгласие за използването на имейлите Ви.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия за ползване на сайта.

4. Съгласие и неговото оттегляне

Със съгласието Ви да приемете тези Общи условия и Политиката за защита на личните данни, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за една или повече от посочените от нас цели.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като заявите това на имейл….

5. Вашите права

Като регистриран потребител на сайта telemedia.bg Вие имате право по всяко време да получите Вашата лична информация, която съхраняваме. Ако желаете да получите тази информация – пишете ни от имейла, с който сте се регистрирали при нас на support@telemedia.bg.

При всякакви проблеми и/или въпроси във връзка с Вашите лични данни, съхранявани при нас, свържете се с нас на имейл support@telemedia.bg или като попълните тази форма, като и в двата случая е задължително Вашият имейл да е този, с който сте се регистрирали.

Използвайки сайта, независимо дали само го посещавате или се регистрирате в него (чрез персонален компютър, от мобилно устройство или по друг начин), Вие декларирате, че сте прочели, разбирате съдържанието и се съгласявате с Общи условия и Политиката за защита на личните данни на Телемедиа.

Ако не сте съгласни с Общи условия и Политика за защита на личните данни на Телемедиа, моля не използвайте сайта telemedia.bg.

Когато използвате услугите на Телемедиа, Вие ни поверявате Ваша лична информация.

1. Какви данни събира и съхранява Телемедиа

Информация, предоставена от потребителите – имейл и потребителско име, при желание от тяхна страна да коментират под статиите.

Информация, която събираме за потребителите автоматично – При всяко посещение на сайта се активира софтуер на Google Analytics, който събира и обработва информация за местоположение и друга техническа информация за посещението. Събраната информация включва Интернет протокол (IP) адрес, използван за свързване на Вашия компютър към интернет, „кликанията“ към, върху и от нашия сайт (включително дата и час). Google Analytics използва свои технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат да дадат на Google информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. Подробна информация как Google Analytics използва тeзи данни вижте на страницата „Как Google използва данните от сайтове или приложения, които ползват услугите на Google“. За да следите промените и актуализациите на начина, по който Google Analytics ползва събраната информация посещавайте периодично страницата на Google.

2. Как Телемедиа защитава Вашите данни

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитен и проверен сървър. В случай че сте си направили регистрация, паролата за достъп се криптира и Вие носите отговорност за запазването на паролата в тайна. Ние Ви съветваме да не споделяте паролата с никого.

Ние прилагаме строги процедури и защитни мерки, за да предотвратим неоторизиран достъп до Вашата лична информация и данни.

3. Разкриване на личните данни

Телемедиа се ангажира да не прехвърля, безвъзмездно или срещу възнаграждение, както и да разрешава на никого извън сайта, достъп до или използване на Вашата лична информация.

Вие давате съгласието си Вашите до личните ви данни достъп да имат партньори, доставчици и подизпълнители на сайта, с цел изпълнение на сключени договори за поддръжка на сайта и осигуряване на информационната сигурност, по които Телемедиа е страна.

Вие давате съгласието си някои от Вашите лични данни да бъдат предоставяни на доставчици на услуги, които подобряват и оптимизират сайта.

По силата на сключените с нас договори нашите партньори, доставчици и подизпълнители нямат право да използват, продават, променят или разпространяват информацията, до която имат достъп, освен за прякото изпълнение на услугите, за които са сключени договорите.

Телемедиа може да разкрива данните и информацията Ви, когато това е предвидено от закона.

Телемедиа може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики.

При възникване на необходимост от провеждане на директни имейл маркетинг кампании, Телемедиа ще поиска изричното Ви съгласие за използването на имейлите Ви.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия за ползване на сайта.

4. Съгласие и неговото оттегляне

Със съгласието Ви да приемете тези Общи условия и Политиката за защита на личните данни, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за една или повече от посочените от нас цели.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като заявите това на имейл….

5. Вашите права

Като регистриран потребител на сайта telemedia.bg Вие имате право по всяко време да получите Вашата лична информация, която съхраняваме. Ако желаете да получите тази информация – пишете ни от имейла, с който сте се регистрирали при нас на support@telemedia.bg.

При всякакви проблеми и/или въпроси във връзка с Вашите лични данни, съхранявани при нас, свържете се с нас на имейл support@telemedia.bg или като попълните тази форма, като и в двата случая е задължително Вашият имейл да е този, с който сте се регистрирали.